Arbeidsveiligheid: elke dag opnieuw

Met een doordachte inspectieplanning op maat kunnen uw medewerkers veilig aan de slag. Door proactief te werken en in te zetten op preventie verkleint u de kans op arbeidsongevallen.

Wat staat vast?

Preventie helpt arbeidsongevallen terugdringen

Elke dag nog zijn medewerkers in de Belgische privésector het slachtoffer van een arbeidsongeval.
Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's geeft volgende cijfers:

 • De blijvende ongeschiktheid door arbeidsongevallen ligt hoger dan 10%. 66 ongevallen kenden een dodelijke afloop (0,1%) in 2016.
 • In 2016 werden in totaal 142.229 erkende aangiften gedaan. Goed voor een stijging van het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats (2,95%) en op de weg naar het werk (3,65%).


Verplicht onderzoek naar de omstandigheden

Is er een arbeidsongeval gebeurd binnen uw organisatie, dan verplicht de wet u om de omstandigheden grondig en methodisch te laten onderzoeken door een preventieadviseur.
Dit om te voorkomen dat het ongeval zich herhaalt door middel van efficiënte preventiemaatregelen.

Wat kan u doen?
 • Zelf standaarden hanteren wat betreft arbeidsveiligheid, dit kan gaan van netheid en orde tot het veilig gebruiken van machines.
 • Regelmatig inspecties houden om te controleren of alle standaarden nog in orde zijn.
 • Hiermee spoort u tijdig potentieel gevaarlijke situaties op, zodat ongevallen kunnen worden vermeden.
 • Ook de analyse van bijna-ongevallen of EHBO-ongevallen kunnen mogelijke oorzaken blootleggen.
 • Communiceren met uw medewerkers is essentieel om effectieve maatregelen uit te werken.
 • Medewerkers goed informeren over de risico's die ze lopen, is belangrijk.


Hoe kan u dat doen?
 • Maak uw standaard checklists in SafetySoft
 • Maak een inspectieplanning op en voer proactief inspecties uit
 • Analyseer de gegevens en percentages uit de rapporten om te zien waar u de veiligheid nog kan verhogen.
 • Registreer elk ongeval/bijna ongeval en analyseer de omstandigheden. Stel een actieplan met extra preventiemaatregelen op.


Wat is het resultaat?
 • Verhoogde veiligheid voor uw medewerkers
 • Minder arbeidsongevallen en minder medewerkers die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.
 • Een systematische, proactieve aanpak om ongevallen te vermijden, conform de actuele wetgeving.
 • Meer continuïteit in de productie en/of dienstverlening.